Waarom websitearchiveren?
Websites archiveren > Waarom websitearchiveren?
Direct meer weten?

Waarom een website archiveren?

Vanuit meerdere perspectieven vertegenwoordigen websites een grote waarde. Toch is internet nu nog een uiterst vluchtig medium. Capsis wil hier verandering in brengen door concrete oplossingen te bieden waarmee websites op duurzame, eenvoudige en betaalbare wijze gearchiveerd kunnen worden.
  • een website kan voor een lerende organisatie een belangrijk geheugen vormen,
  • websites bieden als culturele uiting een essentiële neerslag van onze tijdgeest,
  • ook na een migratie bent u nooit meer uw oude informatie kwijt, uw oude website blijft beschikbaar zonder extra kosten voor het onderhouden van de oude server,
  • een webarchief kan een belangrijk geheugen vormen van een organisatie en maakt onderzoek en analyse van de gepubliceerde data mogelijk,
  • krachtens de Archiefwet zouden websites gearchiveerd moeten worden,
  • krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur moet een overheidsorganisatie ook inzicht kunnen bieden in wat ze gepubliceerd heeft op internet,
  • websites spelen een belangrijke rol in het verantwoordingsproces en leveren bewijskracht over wat wanneer gepubliceerd is,
  • het is leerzaam om oude websites te bekijken en te bestuderen,
  • een portfolio van ontwikkelde websites biedt prospects een juist beeld van eerder ontwikkeld materiaal.
© Capsis B.V. - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer